Home
Rezumat Rezumat


Sistemele de conducere a proceselor industriale se confrunta cu provocari majore. Tehnologiile bazate pe dispozitivele electronice de putere si sisteme de reglare cu microprocesoare au imbunatatit mult performantele echipamentelor care le inglobeaza

Proiectul se realizeaza prin colaborarea unui grup de centre de cercetare, acreditate CNCSIS, din universitati (Suceava, Iasi, Timisoara), un agent economic SACD de tip L (numar de angajati peste 250), care e un institut de cercetare (ICPE SA), toate cu activitate de cercetare in domeniul controlului proceselor, cresterea eficientei energetice in controlul vectorial al masinilor de curent alternativ, cu accent deosebit pe robustetea controlului. Ca modalitati de valorificare a rezultatelor de catre membrii echipelor partenerilor implicati in proiect, se mentioneaza: (1) elaborarea si publicarea in reviste ISI/cotate in baze de date internationale (BDI) a unui numar de minim 3/8 lucrari stiintifice, (2) participarea si comunicari la conferinte internationale a unui numar de minim 10 lucrari, (3) elaborarea unei monografii cu mentionarea contributiei cercetatorilor parteneri despre conducerea proceselor prin tehnici robust-adaptive.

Inaintarea unei propuneri de participare la PC7 al UE referitoare la imbunatatirea conducerii proceselor rapide prin tehnici adaptive in vederea cresterii competitivitatii convertoarelor de energie. Se va urmari stimularea tinerilor cercetatori la activitatile din cadrul proiectului, cel putin 30% dintre participanti si beneficiarii proiectului avand varste sub 35 ani.

Conceptele teoretice propuse de colectivul nostru in proiect au fost prezentate in lucrari publicate sau acceptate spre publicare in reviste ISI sau cotate in BDI.Propunerea se incadreza in Directia de cercetare 7:
- Materiale, procese si produse inovative,
- 7. 2. Tehnologii avansate de conducere a proceselor industriale,
- 7.2.3. Conducerea neliniara robusta a proceselor.

Rezumat
Obiective
Parteneri
Activitati
Buget
Rezultate
Link-uri
Contact
News