Home
Obiective Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea competitivitatii cercetarii prin stimularea parteneriatelor in domeniul conducerii proceselor si promovarea transferului de cunostinte si tehnologii in realizarea de sisteme inteligente de conducere robust-adaptiva a actionarilor cu masini asincrone.
Obiectivele derivate:
  1. Cresterea capacitatii sectorului de CDI in vederea sustinerii societatii si economiei bazate pe cunoastere;
  2. Cresterea competentei tehnologice si promovarea transferului de cunostinte si tehnologii, in domeniul energiei, in conditii de calitate, siguranta in alimentare, cu respectarea principiului dezvoltarii durabile;
  3. Crearea de produse, sisteme si tehnologii curate;
  4. Dezvoltarea unei propuneri STREP de participare la Programul Cadru 7 si/sau alte programe de cercetare europene sau internationale de cercetare.
Rezumat
Obiective
Parteneri
Activitati
Buget
Rezultate
Link-uri
Contact
News